ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯੂਤਸਕੋਵਸਕੀ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ

ਸ਼ਹਿਰ:

ਬੁਧਨੀ ਐਵਨਿਊ, 26 ਕੇ 1
(495) 287-19 -99, ਮਲਟੀਚੈਨਲ

ਕਲੀਨਿਕ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮੀਖਿਆ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਲੋੜੀਦੇ ਖੇਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਹਨ *
ਟਿੱਪਣੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ.